Sản phẩm bán chạy
Đối tác
Giấy chứng nhận đủ ĐKKD1Giấy chứng nhận đủ ĐKKD2Giấy chứng nhận đủ ĐKKD3Giấy chứng nhận đủ ĐKKD4
hoá chất giá tốthoá chất tinh khiếthoá chất giá tốt nhất thị trường
Hóa chất tinh khiết

Danh sách hoá chất tinh khiết 1

Danh sách hoá chất tinh khiết 1
Danh sách hoá chất tinh khiết 1

Hoá chất tinh khiết

Tel: 0904 55 99 80 - 04 3655 5360

Emai: hoachatmax@gmail.com

 

Giá bán: 0 đ

Lượt xem:

1

Acetone

AR

500ml

CH3-CO-CH3

2

Acetonitril

AR

500ml

C2H3N

3

Acid acetic Glacial

AR

500ml

CH3COOH

4

Acid ascorbic

AR

25g

C6H8O6

5

Acid bengoic

AR

250g

C6H5COOH

6

Acid boric

AR

500g

H3BO3

7

Acid hydrobromic

AR

500ml

HBr

8

Acid chlohydric

AR

500ml

HCl

9

Acid sulfuro

AR

500ml

H2SO3

10

Acid citric

AR

500g

C6H8O7

11

Acid flohydric

AR

500ml

HF

12

Acid formic

AR

500ml

HCOOH

13

Acid lactic

AR

500ml

CH3CH(OH) COOH

14

Acid molybdic

AR

500g

H2MO4

15

Acid nitric

AR

500ml

HNO3

16

Acid oleic

AR

500ml

C17H33COOH

17

Acid oxalic

AR

500g

H2C2O4

18

Acid perchloric

AR

500ml

HClO4

19

Acid phosphoric

AR

500ml

H3PO4

20

Acid salysilic

AR

250g

C7H6O3

21

Acid sulfosalicylic

AR

100g

C7H6O6S2H2O

22

Acid sulphuric

AR

500ml

 H2SO4 

23

Ta me x (Butraline)

AR

500ml

 

24

Acid sulfamic

AR

100g

HO.SO2NH2

25

Acid succinic

AR

100g

C4H6O4

26

Aminobenzensulfonic acid (A.sulfanilic)

AR

100g

C6H7NO3S

27

Acid Stearic

AR

500g

C17H35COOH

28

Acid Tanic

AR

500g

C76H52O46

29

Acid Tartric

AR

500g

C4H6O6

30

Trichlorua axetic

AR

500g

CCl3COOH

31

2.4.6 Trinitro phenol (Acid picric)

AR

25g

C6H3O7N3

32

Acid Pyrogalic

AR

100g

C6H603

33

AgaSợi

AR

100g

 

34

Aga bột

AR

 

 

35

Amonium  acetate

AR

500g

NH4CH3COO

36

Acetal dehyt

AR

500ml

CH3CHO

37

Amonium Cromat

AR

500g

(NH4)2CrO4

38

Amonicacbonate

AR

500g

(NH4)2CO3

39

Amonium bicarbote

AR

500g

NH4HCO3

40

Amonium Bicromate

AR

500g

(NH4)2Cr2O7

41

Amonium Chloride

AR

500g

NH4Cl

42

Amonium citrate

AR

500g

(NH4)3C6H5O7

43

Amonium Florua

AR

250g

NH4F

44

Ammonia solution

AR

500ml

NH4OH

45

Amonium Molybdate

AR

500g

(NH4)6Mo7O24

46

Ammonium Nitrate

AR

500g

NH4NO3

47

Amonium Oxalate

AR

500g

(NH4)2C2O4

48

Amonium sulfua

AR

500ml

(NH4)2S

49

Ammonium Persulphate   

AR

500g

(NH4)2S2O8

50

Amonium photphat

AR

500g

(NH4)3PO4

51

Amoni phosphatmonobasic

AR

500g

(NH4)H2PO4

52

Ammonium ferric sulfate

AR

500g

NH4Fe(SO4)2

53

Amoni phosphatdibasic

AR

500g

(NH4)2HPO4

54

Ammonium sulfate

AR

500g

(NH4)2SO4

55

Amonium sulfuacianide

AR

500g

NH4SCN

56

Amonium sulfuacianide

CP

500g

NH4SCN

57

Amonium nikel sulphate

AR

500g

NiSO4(NH4)SO4

58

Amonium metavadate

AR

100g

NH4VO3

59

Angtimon trioxyt

AR

500g

Sb2O3

60

Angtimoncloride

AR

500g

SbCL3

61

Aniline

AR

500ml

C6H5NH2

62

Bạc nitrat (1kg)

AR

1000g

AgNO3

63

Bạc nitrat (0.1kg)

AR

100g

AgNO3

64

Silver sulphate

AR

100g

Ag2SO4

65

Barium hydroxit

AR

500g

Ba(OH)2

66

Barium Carbote

AR

500g

BaCO3

67

Barium Chloride

AR

500g

BaCl2

68

Barium nitate

AR

500g

Ba(NO3)2

69

Barium sulfate

AR

500g

BaSO4

70

Barium cromát

AR

500g

BaCrO4

71

Bengen

AR

500ml

C6H6

72

Benzan dehyt

AR

500ml

C6H5CHO

73

Benzyl alcohol

AR

500ml

C6H5CH2OH

74

Bismut nitrate

AR

500g

Bi(NO3)3

75

Bismut oxyt

AR

500g

Bi2O3

76

Brom lỏng

AR

500g

Br2

77

Trichloromethane

AR

100ml

CHBr3

78

n-Butanol

AR

500ml

C4H9OH

79

2- Butanon (methyl ethyl ketone)

AR

500ml

C4H8O

80

Butyric  Acid

AR

500ml

CH3CH2CH2COOH

81

Buthyl axetat

AR

500ml

C4H10CH3COO

82

Cadimi sulfate

AR

100g

CdSO4

83

Cadimi chlorite

AR

100g

CdCl2

84

Cadimi nitrate

AR

100g

Cd(NO3)2

85

Cadimi acetat

AR

500g

Cd(CH3COO)2

86

Cadimi Oxyt

AR

250g

CdO

87

Calcium acetat

AR

500g

Ca(CH3COO)2

88

Calcium Chloride

AR

500g

CaCl2

89

Calcium

AR

250g

Ca

90

Calcium carbonate

AR

500g

CaCO3

91

Calcium hydroxide

AR

500g

Ca(OH)2

92

Calcium nitrat

AR

500g

Ca(NO3)2

93

Calcium oxide

AR

500g

CaO

94

Calcium Florua

AR

500g

CaF2

95

Calcium sulfate

AR

500g

CaSO4

96

Carbua sulfua

AR

500ml

CS2

97

Carbon tetrachloride

AR

500ml

CCl4

98

Casein

AR

250g

 

99

Lead (II) acetate basic

AR

500g

Pb(CH3COO)2 Pb(OH)2

100

Lead (II) Acetat trihydrate

AR

500g

Pb(CH3COO)2.3H2O

Sản phẩm cùng loại
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Kinh Doanh
0904559980
Kinh Doanh
Kinh Doanh
0946188080
Kinh Doanh
Kinh Doanh
04 36555360
Skype
Skype
04 36555360
Giỏ hàng

Tổng cộng 0 đ

Xem giỏ hàng Thanh toán

Thống kê truy cập
Quảng cáo
Ứng phó sự cố hóa chấtĐề án bảo vệ MT1Đề án bảo vệ MT2Đề án bảo vệ MT3