Sản phẩm bán chạy
Đối tác
Giấy chứng nhận đủ ĐKKD1Giấy chứng nhận đủ ĐKKD2Giấy chứng nhận đủ ĐKKD3Giấy chứng nhận đủ ĐKKD4
hoá chất giá tốthoá chất tinh khiếthoá chất giá tốt nhất thị trường
Hóa chất tinh khiết

Danh sách hoá chất tinh khiết 2

Danh sách hoá chất tinh khiết 2
Danh sách hoá chất tinh khiết 2

Hoá chất tinh khiết

Tel: 0904 55 99 80 - 04 3655 5360

Emai: hoachatmax@gmail.com

 

Giá bán: 0 đ

Lượt xem:

101

Lead Nitrate

AR

500g

Pb(NO3)2

102

Lead oxide (Vàng)

AR

500g

PbO

103

Lead oxide (đỏ)

AR

500g

Pb3O4

104

Lead chloride

AR

500g

PbCl2

105

Clo ramin T

AR

250g

 

106

Chloro Benzen

AR

500ml

C6H5Cl

107

Trichloromethane

AR

500ml

CHCl3

108

Chromic trioxide

AR

500g

CrO3

109

Crom (III) oxyt

AR

500g

Cr2O3

110

Crom chlorite

AR

500g

CrCl3

111

Crom nitrate

AR

500g

Cr(NO3)3

112

Crom sulphate

AR

500ml

Cr2(SO4)3

113

Coban chloride

AR

100g

CoCl2.5H2O

114

Coban nitrate

AR

100g

Co(NO3)2

115

Coban sulfate

AR

100g

CoSO4

116

Cyclohexane

AR

500ml

C6H12

117

Cyclohexanone

AR

500ml

C6H10O

118

Cyclohexanol

AR

500ml

C6H12O

119

Dau set

AR

25ml

 

120

Dextrin

AR

500g

(C6H10O5)n.xH2O

121

Starch soluble (Tinh bột tan)

AR

500g

(C6H10O5)n

122

Đồng bột

AR

500g

Cu

123

Đồng acetate

AR

500g

Cu(CH3COO)2

124

Đồng cacborte

AR

500g

CuCO3

125

Copper (II) oxide

AR

500g

CuO

126

Copper (II) sulfate anhydrous

AR

500g

CuSO4

127

Copper (II) sulfate pentahydrate

AR

500g

CuSO45H2O

128

Cupric  I chloride

AR

500g

CuCl

129

Cupric II choride

AR

500g

CuCl2

130

Cupric nitrate

AR

500g

Cu(NO3)2

131

1,4 Dioxan

AR

500ml

C4H8O2

132

Diethanol amine

AR

500ml

C4H11NO2

133

Di izopropylamine

AR

500ml

(CH3)2CHCHCH(CH3)2

134

Dichloroethane

AR

500ml

ClCH2CH2Cl

135

Dibuty phthalate

AR

500ml

C6H4(COOC4H9)2

136

Dimethylfocmamide

AR

500ml

 

137

Dimethylamin

AR

500ml

 

138

Phosphorous pentoxide

AR

250g

P2O5

139

Diethylen glycol

AR

500ml

C4H10O3

140

E.D.T.A (Ethylendiamine tetraacetic acid disodium salt)

AR

250g

C10H14Na2N2O8.2H2O

141

 

CP

250g

 

142

EDTA (Acid)

AR

250g

 

143

Diethyl ether

AR

500ml

(C2H5)2O

144

Etherpentrol    30*60

AR

500ml

 

145

Etherpentrol   60*90

AR

500ml

 

146

Ethyl acetate

AR

500ml

C2H5CH3COO

147

Ethanol absolute

AR

500ml

C2H5OH

148

Ethanol 95%

AR

500ml

C2H5OH

149

Ethylene glycol

AR

500ml

C2H6O2

150

Ethylen diamin

AR

500ml

H2NCH2CH2NH2

151

Ethanol amin

AR

500ml

HOCH2CH2NH2

152

Formaldehyde solution

AR

500ml

HCHO

153

 

CP

500ml

HCHO

154

Fucfural

AR

500ml

 

155

Gelatin

AR

500g

 

156

Glucose

AR

500g

C6H12O6

157

Glycerol

AR

500ml

C3H8O3

158

Hecxan methylentetramin

AR

500g

C6H12N4

159

Hydrazin hydrate

AR

500ml

N2H4H2O

160

Hydrogen peoxide

AR

500ml

H2O2

161

Hydroquinone

AR

250g

C6H4(OH)2

162

Iodine

AR

250g

I2

163

Iso amyl alcohol

AR

500ml

(CH3)2CHCH2 CH2OH

164

Isopropyl alcohol

AR

500ml

CH3CHOHCH3

165

Isoamyl acetate

AR

500ml

CH3COOCH2CH2-CH(CH3)2

166

Zinc  acetat

AR

500g

Zn(CH3COO)2

167

Zinc powder (bột)

AR

500g

Zn

168

Zinc chlorua

AR

500g

ZnCl2

169

Zinc granular

AR

500g

Zn

170

Zinc  nitrate

AR

500g

Zn(NO3)2

171

Zinc oxide

AR

500g

ZnO

172

Zinc Sulphate

AR

500g

ZnSO4

173

Potassium Metal

AR

100g

K

174

Potassium aluminum sulfat (Phèn kép)

AR

500g

KAl(SO4)2

175

Potassium Bichromate

AR

500g

K2Cr2O7

176

Potassium Bicarbonate

AR

500g

KHCO3

177

Potassium Biphtalate

AR

500g

C6H5CO2KCO2

178

Potassium Bromua

AR

500g

KBr

179

Potassium Bromate

AR

500g

KBrO3

180

Potassium Carbonate

AR

500g

K2CO3

181

Potassium chlorate

AR

500g

KClO3

182

Potassium chloride

AR

500g

KCl

183

Potassium chromate

AR

500g

K2CrO4

184

Potassium dihydrophotphate

AR

500g

KH2PO4

185

Potassium Ferocyanide

AR

500g

K4Fe(CN)6

186

Potassium Floride

AR

500g

KF

187

Potassium Ferycyanide

AR

500g

K3Fe(CN)6

188

Potassium hydrophophate

AR

500g

K2HPO4

189

Potassium hydroxide

AR

500g

KOH

190

Potassium Iodate

AR

500g

KIO3

191

 

AR

100g

KIO4

192

Potassium Iodide

AR

500g

KI

193

Potassium Sodium tactrate

AR

500g

C4H4KNaO6

194

Potassium nitrate

AR

500g

KNO3

195

Potassium nitrite

AR

500g

KNO2

196

Potassium oxalate

AR

500g

K2C2O4

197

Potassium Permanganate

AR

500g

KMnO4

198

Potassium persulphate

AR

500g

K2S2O8

199

Potassium pyrosulphate

AR

500g

K2S2O7

200

Potassium thiocyanide

AR

500g

KSCN

Sản phẩm cùng loại
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Kinh Doanh
0904559980
Kinh Doanh
Kinh Doanh
0946188080
Kinh Doanh
Kinh Doanh
04 36555360
Skype
Skype
04 36555360
Giỏ hàng

Tổng cộng 0 đ

Xem giỏ hàng Thanh toán

Thống kê truy cập
Quảng cáo
Ứng phó sự cố hóa chấtĐề án bảo vệ MT1Đề án bảo vệ MT2Đề án bảo vệ MT3