Sản phẩm bán chạy
Đối tác
Giấy chứng nhận đủ ĐKKD1Giấy chứng nhận đủ ĐKKD2Giấy chứng nhận đủ ĐKKD3Giấy chứng nhận đủ ĐKKD4
hoá chất giá tốthoá chất tinh khiếthoá chất giá tốt nhất thị trường
Hóa chất tinh khiết

Danh sách hoá chất tinh khiết 3

Danh sách hoá chất tinh khiết 3
Danh sách hoá chất tinh khiết 3

Hoá chất tinh khiết

Tel: 0904 55 99 80 - 04 3655 5360

Emai: hoachatmax@gmail.com

 

Giá bán: 0 đ

Lượt xem:

201

Potassium sulphate

AR

500g

K2SO4

202

Potassium hydrosulphate

AR

500g

KHSO4

203

Potassium Silicon Florua

AR

500g

K2SiF6

204

Lưu huỳnh

AR

500g

S

205

Lanthanum chloride

AR

100g

LaCl3

206

Lactose

AR

500g

C12H22O11

207

Lithium hydroxyt

AR

500g

LiOH

208

Lithium sulfate

AR

500g

Li2SO4

209

Lithium chloride

AR

500g

LiCl

210

Lithium carbonate

AR

500g

Li2CO3

211

Magnesium ribbon 99.5%

AR

25g

Mg

212

Magnesium powder

AR

500g

Mg

213

Magie acetate

AR

500g

Mg(CH3COO)2

214

Magie oxyt

AR

250g

MgO

215

Magnesium  chloride

AR

500g

MgCl2.6H2O

216

Magnesium cacbonate basic

AR

250g

(MgCO3)4Mg(OH)2.5H2O

217

Magie nitrate

AR

500g

Mg(NO3)2

218

Magnesium Sulphate

AR

500g

MgSO4.7H2O

219

Magie Phosphate

AR

500g

Mg3(PO4)2

220

Manganese (IV) oxide

AR

250g

MnO2

221

Manganese chloride tetrahydrate

AR

500g

MnCl2.4H2O

222

Manganese  sulphate monohydrate

AR

500g

MnSO4.H2O

223

Manganese nitrate

AR

500g

Mn(NO3)2

224

Methanol

AR

500ml

CH3OH

225

Methylene Chloride

AR

500ml

CH2Cl2

226

Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate

AR

500g

(NH4)2Fe(SO4)2.6H2O

227

N.Hexan

AR

500ml

C6H14

228

N-N Dimetylanilin

AR

500ml

C8H11N

229

N-Nđimetylfocmamide

AR

500ml

 

230

Naphthalene

AR

250g

C10H8

231

Sodium Metal

AR

250g

Na

232

Sodium acetate anhydrous

AR

500g

NaCH3COO

233

Sodium benzoat

AR

250g

NaC6H5COO

234

Sodium bicarbonate

AR

500g

NaHCO3

235

Sodium bisulfate

AR

500g

NaHSO4

236

Sodium bicromate

AR

500g

Na2Cr2O7

237

Sodium bisulfite

AR

500g

NaHSO3

238

SodiumTung Stát

AR

500g

Na2WO4.H2O

239

Sodium Bromua

AR

500g

NaBr

240

Sodium Bromate

AR

500g

NaBrO3

241

Sodium Metaborate

AR

500g

NaBO2

242

Sodium metabisulfite

AR

500g

Na2S2O5

243

Sodium Cromate

AR

500g

Na2CrO4

244

Sodium Carbonate anhydrous

AR

500g

Na2CO3

245

Sodium chloride

AR

500g

NaCl

246

Sodium Citrat

AR

500g

C6H5Na3O7

247

Sodium Chlorate

AR

500g

NaClO3

248

Sodium photphate dibasic

AR

500g

Na2HPO4

249

Sodium floride

AR

500g

NaF

250

Sodium formate

AR

500g

NaHCOO

251

Sodium hydrophosphite

AR

500g

NaH2PO2H2O

252

Sodium hydroxide

AR

500g

NaOH

253

Sodium hypochlorite solution

AR

500g

NaOCl

254

Sodium photphate monobasic

AR

500g

NaH2PO4

255

Sodium Iodide

AR

500g

NaI

256

Sodiummolybdate

AR

500g

Na2MoO4

257

Sodium nitrate

AR

500g

NaNO3

258

Sodium nitrite

AR

500g

NaNO2

259

Sodium oxalate

AR

500g

Na2C2O4

260

Sodium peoxyt    97%

AR

500g

Na2O2

261

Sodium peroxide   92%

AR

500g

Na2O2

262

Sodium phosphate

AR

500g

Na3PO4

263

Sodium pyrophosphate

AR

500g

Na4P2O7

264

Sodium Salicylate

AR

250g

NaC7H5O3

265

Sodiumselete

AR

25g

Na2SeO3

266

Sodium silicate

AR

500g

Na2SiO3

267

Sodium silicfluciate

AR

500g

Na2SiF6

268

Sodium sulfite

AR

500g

Na2SO3

269

Sodium sulfosalicylate

AR

100g

NaC7H5O6S2H2O

270

Sodium sulfide

AR

500g

Na2S

271

Sodium sulfua cyanide

AR

500g

NaSCN

272

Sodium sulphate anhydrous

AR

500g

Na2SO4

273

Sodium state

AR

500g

Na2SnO3

274

Sodium tetraborate

AR

500g

Na2B4O710H2O

275

Sodium thiosulfate

AR

500g

Na2S2O3

276

Aluminium powder

AR

500g

Al

277

Aluminium sheet

AR

250g

Al

278

Aluminium chloride

AR

500g

AlCl3.6H2O

279

Aluminium oxide

AR

500g

Al2O3

280

Aluminium nitrate

AR

500g

Al(NO3)3

281

Aluminium Sunfate

AR

500g

Al2(SO4)3

282

Aluminium amonisunfate

AR

500g

AlNH4(SO4)2

283

Aluminium hydroxide

AR

500g

Al(OH)3

284

Nicken chloride

AR

500g

NiCl2

285

Nicken axetate

AR

500g

Ni(CH3COO)2

286

Nicken oxide

AR

250g

NiO

287

Nicken cacbonate

AR

250g

Ni2CO3

288

Nicken nitrate

AR

500g

Ni(NO3)2

289

Nicken sulfate

AR

500g

Ni2SO4

290

Nitro benzen

AR

500ml

C6H5NO2

291

n.Octanol

AR

500ml

C8H17OH

292

O.Toludine

AR

500ml

C7H9N

293

Phenyl methanol

AR

500ml

 

294

Parafin liquide

CP

500ml

 

295

O.cresol

AR

500ml

C7H8O

296

Peptol

AR

250g

 

297

Phenol

AR

500g

C6H5OH

298

1-Pentanol

AR

 

 

299

Photpho (đỏ)

AR

500g

P

300

Pyridine

XL

500ml

 

Sản phẩm cùng loại
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Kinh Doanh
0904559980
Kinh Doanh
Kinh Doanh
0946188080
Kinh Doanh
Kinh Doanh
04 36555360
Skype
Skype
04 36555360
Giỏ hàng

Tổng cộng 0 đ

Xem giỏ hàng Thanh toán

Thống kê truy cập
Quảng cáo
Ứng phó sự cố hóa chấtĐề án bảo vệ MT1Đề án bảo vệ MT2Đề án bảo vệ MT3