maxchem.vn@gmail.com
Mở cửa: Từ 8:00 đến 20:30 (Tất cả các ngày trong tuần)
Cung cấp thiết bị thí nghiệm

Chuyên cung cấp thiết bị thí nghiệm